แพคเกจดูแลเว็บไซต์ e-Commerce

บริการดูแลเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ หรือเว็บไซต์ e-Commerce จากทีมงานที่มีประสบการณ์การทำเว็บไซต์ e-Commerce มากกว่า 13 ปี

Plan S

Plan S

฿600 / เดือน
 • ตรวจเช็คระบบเว็บไซต์
 • ตรวจเช็คไฟล์แปลกปลอม
 • สำรองข้อมูล : 1 ครั้ง/เดือน
 • อัพเดทข้อมูล : x
 • หน้าอัพเดท : x
 • ลงสินค้า : x
 • ออกโปรโมชั่น : x
 • ตั้งค่าวิธีการชำระเงิน
 • ตั้งค่าวิธีการจัดส่ง
 • แก้ไขเว็บเข้าไม่ได้ / กู้คืนเว็บไซต์
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเว็บไซต์
 • ติดตั้ง Google Analytics
 • เพิ่มระบบป้องกัน spam
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
Plan M

Plan M

฿1,200 / เดือน
 • ตรวจเช็คระบบเว็บไซต์
 • ตรวจเช็คไฟล์แปลกปลอม
 • สำรองข้อมูล : 1 ครั้ง/เดือน
 • อัพเดทข้อมูล : 1 ครั้ง/เดือน
 • หน้าอัพเดท : 2 หน้า/เดือน
 • ลงสินค้า : 15 รายการ/เดือน
 • ออกโปรโมชั่น : 1 ครั้ง/เดือน
 • ตั้งค่าวิธีการชำระเงิน
 • ตั้งค่าวิธีการจัดส่ง
 • แก้ไขเว็บเข้าไม่ได้ / กู้คืนเว็บไซต์
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเว็บไซต์
 • ติดตั้ง Google Analytics
 • เพิ่มระบบป้องกัน spam
 • เพิ่มระบบแจ้งเตือนใช้ cookies บนเว็บไซต์
 • เพิ่มหน้านโยบายความเป็นส่วนตัว
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
Plan L

Plan L

฿3,000 / เดือน
 • ตรวจเช็คระบบเว็บไซต์
 • ตรวจเช็คไฟล์แปลกปลอม
 • สำรองข้อมูล : 2 ครั้ง/เดือน
 • อัพเดทข้อมูล : 2 ครั้ง/เดือน
 • หน้าอัพเดท : 4 หน้า/เดือน
 • ลงสินค้า : 30 รายการ/เดือน
 • ออกโปรโมชั่น : 1 ครั้ง/เดือน
 • ตั้งค่าวิธีการชำระเงิน
 • ตั้งค่าวิธีการจัดส่ง
 • แก้ไขเว็บเข้าไม่ได้ / กู้คืนเว็บไซต์
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเว็บไซต์
 • ติดตั้ง Google Analytics
 • เพิ่มระบบป้องกัน spam
 • เพิ่มระบบแจ้งเตือนใช้ cookies บนเว็บไซต์
 • เพิ่มหน้านโยบายความเป็นส่วนตัว
 • ดูแลจัดการ Hosting, Domain และ DNS
 • แก้ไขเว็บไซต์ โดน Hack
 • แก้ไขเว็บไซต์ โดน Malware
 • -
 • -
Diamond

Plan XL

฿4,500 / เดือน
 • ตรวจเช็คระบบเว็บไซต์
 • ตรวจเช็คไฟล์แปลกปลอม
 • สำรองข้อมูล : 3 ครั้ง/เดือน
 • อัพเดทข้อมูล : 3 ครั้ง/เดือน
 • หน้าอัพเดท : 6 หน้า/เดือน
 • ลงสินค้า : 40 รายการ/เดือน
 • ออกโปรโมชั่น : 1 ครั้ง/เดือน
 • ตั้งค่าวิธีการชำระเงิน
 • ตั้งค่าวิธีการจัดส่ง
 • แก้ไขเว็บเข้าไม่ได้ / กู้คืนเว็บไซต์
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเว็บไซต์
 • ติดตั้ง Google Analytics
 • เพิ่มระบบป้องกัน spam
 • เพิ่มระบบแจ้งเตือนใช้ cookies บนเว็บไซต์
 • เพิ่มหน้านโยบายความเป็นส่วนตัว
 • ดูแลจัดการ Hosting, Domain และ DNS
 • แก้ไขเว็บไซต์ โดน Hack
 • แก้ไขเว็บไซต์ โดน Malware
 • แก้ปัญหาต่างๆ ของเว็บไซต์
 • ปรับแต่งเว็บตามหลักการ SEO

หมายเหตุ :

 • ชำระค่าบริการรายปี ลด 10%
 • ใช้บริการดูแลเว็บไซต์ ขั้นต่ำ 3 เดือน
 • บริการดูแลเว็บไซต์ e-Commerce ด้วย Magento 2 ต้องใช้ Magento Hosting ของทางบริษัทเท่านั้น
 • ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม