การสร้างหมวดหมู่สินค้าแบบ 2 ภาษา ใน Magento 2

การสร้างเมนูใน Categories Magento 2 มีความสำคัญอย่างมากเนื่องจากมีบทบาทสำคัญในการจัดการและแสดงผลสินค้า ซึ่งจะทำให้เว็บ สามารถสร้างได้หลายภาษา

การสร้างเมนู หรือหมวดหมู่สินค้าแบบ 2 ภาษา มีวิธีการดังต่อไปนี้

การสร้างเมนู

ไปที่ Catalog > Categories

การจัดการกลุ่มลูกค้า

โดยยกตัวอย่างการสร้างเมนูในเว็บ 2 ภาษา การสร้างเมนูนั้นจะต้องสร้างใน All Store View จากภาพจะเห็นได้ว่าได้ทำการเลือกเป็น All Store View โดยยึดภาษาหลักซึ่งก็คือ ไทย

การจัดการกลุ่มลูกค้า

1. คลิ๊ก Default Category
2. คลิ๊กเลือก Add Subcategory

การจัดการกลุ่มลูกค้า

จากนั้นใส่ข้อมูล

1. Category Name
2. Display Mode เลือก (ยกตัวอย่าง Products only)

– Products only เมื่อสร้างเมนูนี้สำหรับสินค้า
– Static block only เมื่อสร้างเมนูนี้สำหรับเรียกใช้ Static block
– Static block and Products เมื่อ ต้องการเรียกใช้ทั้ง Static block เเละ สินค้า

3. Url key
4. Meta Title
5. Meta Keywords
6. Meta Description

การจัดการกลุ่มลูกค้า
การจัดการกลุ่มลูกค้า

จากนั้น Save

การจัดการกลุ่มลูกค้า

เมื่อทำการ Save เเล้ว เลือก EN เพื่อสร้างหมวดหมู่สินค้าภาษาอังกฤษ หากเว็บของเรายังไม่มี Store View EN ให้ไปสร้างก่อน โดยสร้างได้ที่เมนู Store > All Store View

การจัดการกลุ่มลูกค้า

ในหน้า EN สามารถเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษได้ โดยติ๊กช่อง Use Default Value ออก

การจัดการกลุ่มลูกค้า

เท่านี้ก็สามารถสร้างเมนูหน้าเว็บได้ทั้ง 2 ภาษา

การจัดการกลุ่มลูกค้า

การจัดการกลุ่มลูกค้า