การยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข และนโยบายความเป็นส่วนตัว หน้า Chcekout

การตั้งค่าการยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข และนโยบายความเป็นส่วนตัว หน้า Chcekout

การตั้งค่าการยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข และนโยบายความเป็นส่วนตัว หน้า Chcekout

การยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข และนโยบายความเป็นส่วนตัว

การยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข และนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ที่ต้องทำตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการขอจัดเก็บข้อมูลจากข้อมูล ทำให้ผู้ใช้งานมั่นใจว่าข้อมูลที่ให้นั้นยินยอมให้จัดเก็บมีความปลอดภัย และถูกนำไปใช้งานได้ตรงตามจุดประสงค์ เราจึงต้องขอความยินยอมจากลูกค้าในการใช้ข้อมูล

เราจะเปิดใช้งานข้อตกลงและเงื่อนไข และนโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างไร?

ในบทความนี้ Siammage จะแสดงวิธีการแสดง เปลี่ยนข้อความข้อตกลงและเงื่อนไข และนโยบายความเป็นส่วนตัว ในหน้า Checkout สำหรับเว็บไซต์ที่ใช้งาน Woocommerce

วิธีเปิดใช้งานข้อตกลงและเงื่อนไข รูปแบบ Checkbox

1. สร้าหน้า ข้อตกลงและเงื่อนไข และใส่เนื้อหา

2. จากนั้นไปที่หน้า หน้า Dashboard ไปที่ เมนู Woocommerce > ตั้งค่า > ขั้นสูง ไปที่หัวข้อข้อตกลงและเงื่อนไข กรอกชื่อหน้าที่ต้องการ และบันทึกการตั้งค่า

การตั้งค่าการยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข และนโยบายความเป็นส่วนตัว หน้า Chcekout

เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแแล้ว ในส่วนสรุปคำสั่งซื้อในหน้า Checkout จะมี Checkbox ถามความยินยอมในการสั่งซื้อ ซึ่งเราสามารถปรับแต่งข้อความส่วนนี้ได้

การตั้งค่าการยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข และนโยบายความเป็นส่วนตัว หน้า Chcekout

– วิธีการปรับแต่งข้อความไปที่เมนู รูปลักษณ์ > ปรับแต่ง > Woocommwece > สั่งซื้อและชำระเงิน และแก้ไขในหัวข้อ ข้อตกลงและเงื่อนไข แล้วทำการแก้ไขข้อความ

การเพิ่มนโยบายความเป็นส่วนตัวในหน้า Checkout

นโยบายความเป็นส่วนตัวจะถูกแสดงในหน้า Checkout และหน้าสมัครสมาชิก เราสามารถปรับแต่งข้อความได้ ที่เมนู Woocommerce > ตั้งค่า > บัญชีและความเป็นส่วนตัว และแก้ไขในส่วนนโยบายความเป็นส่วนตัว [privacy_policy] เป็น Shortcode ที่ลิงค์ไปยังหน้านโยบายความเป็นส่วนตัวของระบบ อีกหนึ่งเคล็ดลับคือ Textbox รองรับ HTML เราสามารถเพิ่มลิงค์ไปยังหน้าที่ต้องการในรูปแบบ HTML ได้เลย

การตั้งค่าการยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข และนโยบายความเป็นส่วนตัว หน้า Chcekout

ตัวอย่างการแสดงผลนโยบายความเป็นส่วนตัวในหน้า Checkout

การตั้งค่าการยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข และนโยบายความเป็นส่วนตัว หน้า Chcekout