วิธีการใช้งานปลั๊กอิน Improved Layered Navigation

วิธีการใช้งานปลั๊กอิน Improved Layered Navigation

ปลั๊กอิน Improved Layered Navigation คือปลั๊กอินที่เเสดงในเเทบ fiter ในหน้า category เป็นตัวช่วยในการกรองข้อมูลสินค้า ไม่ว่าจะเป็น Category สินค้า , Stock สินค้า , คะเเนนสินค้า , สินค้าใหม่ , สินค้าลดราคา ซึ่งสามารถกำหนด เเละปรับเเต่งตามความต้องการของผู้ใช้งานได้อีกด้วย โดยมีวิธีการใช้งานดังนี้

วิธีการใช้งานปลั๊กอิน Improved Layered Navigation

1. เมื่อทำการติดตั้งปลั๊กอินเเล้ว เข้าไปที่ Store > configuration

วิธีการใช้งานปลั๊กอิน Improved Layered Navigation

2. จากนั้นไปที่ Improved Layered Navigation

วิธีการใช้งานปลั๊กอิน Improved Layered Navigation

3. สามารถตั้งค่าได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน ดังตัวอย่าง

วิธีการใช้งานปลั๊กอิน Improved Layered Navigation
วิธีการใช้งานปลั๊กอิน Improved Layered Navigation