วิธีการใช้งานปลั๊กอิน Automatic Related Products

วิธีการใช้งานปลั๊กอิน Plugin Automatic Related Products

ปลั๊กอิน Automatic Related Products คือปลั๊กอิน ที่สามารถแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้กับลูกค้าได้ ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าค้นหาผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นและดำเนินการสั่งซื้อได้อย่างรวดเร็ว เป็นปลั๊กอินที่แนะนำเเละน่าใช้งานสำหรับเจ้าของร้านค้า eCommerce ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญในปัจจุบันเนื่องจากตลาดที่มีการแข่งขันสูง

วิธีการใช้งานปลั๊กอิน Automatic Related Products

1. เมื่อทำการติดตั้งปลั๊กอินเเล้ว เข้าไปที่ Store > configuration

วิธีการใช้งานปลั๊กอิน Plugin Automatic Related Products

2. จากนั้นไปที่ Automatic Related Products

วิธีการใช้งานปลั๊กอิน Plugin Automatic Related Products

3. จากนั้นสามารถตั้งค่าได้ดังตัวอย่างในรูปภาพ

วิธีการใช้งานปลั๊กอิน Plugin Automatic Related Products