การใช้งานระบบ Product Label ใน Magento 2

Product Label เป็นวิธีการแสดงสถานะหรือประเภทของผลิตภัณฑ์บนหน้าสินค้า เช่น “ลดราคา”, “สินค้าใหม่”, “ขายดี”, หรือ “โปรโมชั่นพิเศษ” ซึ่งช่วยให้ลูกค้าเห็นข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้ง่ายขึ้น ซึ่ง Product Label ของ agento 2 สามารถปรับเเต่งได้หลากหลายรูปเเบบตามความต้องการของผู้ใช้งาน

การใช้งานระบบ Product Label ใน Magento 2 มีขันตอนดังนี้

1. เข้าไปที่ Catalog > Product Label

Product Label

2. Add New Label

Product Label

3. General

3.1 เปิด status

3.2 ตั้งชื่อ label

3.3 กำหนดค่า Priority เช่น 0 1 2 3 4 (ความสำคัญ ตัวเลขน้อยมีลำดับความสำคัญมากที่สุด)

3.4 เลือก Store view

3.5 เลือก costomer group

Product Label
Product Label

4. Product Page คือ การตั้งค่า label ในหน้าสินค้า

Product Label

– Label Type

Text only

คือตัวเลือก label เเบบใส่ text /กำหนด Position / Label text / เเละสามารถใส่สีของ Text ได้

Product Label

Select Shape

คือตัวเลือกที่เป็นรูปเเบบของระบบ Select Shape(เลือกรูปเเบบ) / Select Shape Color (เลือกสี) / กำหนด Position / กำหนด Label Size / เเละใส่สีของ Text

Product Label

Upload Image

คือตัวเลือกที่สามารถ Upload รูป Label ได้ / กำหนด Position / ใส่ Label text (หรือไม่ใส่ Label text)/ กำหนด Label Size / เเละใส่สีของ Text

Product Label

4. Category Page คือ การตั้งค่า label ในหน้า Category

Product Label

5. Product conditions คือ การตั้งค่าให้ Label ที่สร้างให้ขึ้นว่าจะให้ Label ไปอยู่ส่วนไหนไม่ว่าจะเป็น สต๊อกสินค้า หมวดหมู่สินค้า สินค้าใหม่ สินค้าหมด เป็นต้น

Product Label

โดยขั้นตอนการใช้งานคือ

5.1 Add

Product Label

5.2 เลือก Conditions

Product Label

5.3 คลิ๊ก …

Product Label

5.4 เลือก Yes

Product Label

ในการทำ label สามารถ Add Conditions ได้มากกว่า 1 ซึ่งเหมาะกับการปรับเเต่งเเละการใช้งานเป็นอย่างมาก