การตั้งค่าวิธีการชำระเงิน

ไปที่ ไปที่ Store > Configuration

Payment Methods

Bank Transfer Payment

> Enabled > Yes
> ใส่ Title
> ใส่ข้อมูลธนาคาร