การตั้งค่าขนส่ง

ไปที่ Store > Configuration

การตั้งค่าการจัดส่ง ของ Magento 2 สามารถเลือกใช้ ประเภทการจัดส่งได้หลายอย่าง เเต่การเลือกใช้ Shipping Table Rates จะสามารถตั้งค่าได้ครอบคุมเเละหลากหลาย

Shipping Methods > Shipping Table Rates

เปิดใช้งาน ตั้งชื่อ Title

จากนั้นไปที่ Sale > Shipping Table Rates

Add New

General

ใส่ชื่อการจัดส่ง เลือก Active

Labels

ใส่ลาเบล

Stores & Customer Groups

Stores เลือก Stores ที่ให้เเสดง
Customer Groups เลือกทั้งหมด
จากนั้น Save and Continue Edit เพื่อตั้งค่าในขั้นต่อไป

Methods and Rates

Add New Rates

การตั้งค่าการจัดส่ง เเบบ Table Rates สามารถตั้งได้หลายประเภท

1. ตั้งค่าจัดส่งเเบบน้ำหนัก เช่น น้ำหนักจาก 0 – 99999
2. ตั้งค่าจากปริมาณการสั่ง เช่น จาก 0 -99999

ยกตัวอย่างตั้งค่าตามราคาสินค้าที่สั่ง
3. ตั้งค่าจากราคาสินค้าที่สั่ง เช่น จากราคา 0 – 500 คิดราคา 50 บาท หากต้องการตั้งค่าจากราคาสินค้าให้ใส่ข้อมูล 1 เเละ 2 ดังภาพ จากนั้น Save

จะเห็นได้ว่า ส่วนที่เราตั้งค่าในตอนเเรกเเสดงในเเถบข้อมูล จากนั้น ทำการ Add New Rates อีกครั้ง

ทำการกำหนด ราคาสินค้า เช่นจาก 501 – 10000000 ส่งฟรี ดังภาพ จากนั้นกด Save

เเถบจะขึ้น รายการที่เรากำหนด