การทำ seo เบื้องต้น

SEO (Search engine optimization)

คือ การทำให้ Search Engine (google,bing,etc..) เห็นเว็บไซต์ในอันดับต้นๆ หรือหน้าแรก ซึ่งทำให้ช่วยเพิ่มยอดขายได้ ซึ่งจำเป็นจะต้องมีส่วนสำคัญหลัก ๆ คือ

Meta Title

เป็นชื่อหรือข้อมูลที่แสดงอยู่บนแท็บด้านบนสุดของบราวเซอร์ และเป็นหัวข้อที่จะแสดงเวลาที่เรา ค้นหาบน Search Engine การตั้งชื่อ Title ไม่ควรยาวจนเกินไป ควรจะอยู่ที่ประมาณ 50-60 ตัวอักษร และไม่ควรใส่เป็นคำที่เป็นค่ามาตรฐาน เช่น Home Page

Meta Keyword

คำค้นหา (Keywords) เกี่ยวกับเนื้อหาของเว็บไซต์ในหน้านั้น ๆ โดยใช้เครื่องหมายคอมม่า (,) คั่นระหว่างคีย์เวิร์ดแต่ละคำ และไม่ควรเกิน 8-10 คำ

Meta Description

เป็นการอธิบายรายละเอียดเนื้อหาอย่างย่อของเว็บไซต์ในหน้านั้น ๆ ไม่ควรยาวจนเกินไประหว่าง 150-160 ตัวอักษร หรือไม่ควรเกิน 255 ตัวอักษร

การทำ SEO หน้า Home Page

Content -> Pages แล้ว Edit หน้า Home Page


ให้นำข้อมูลมาใส่ที่แท็บ Search Engine Optimization

การทำ SEO หมวดหมู่สินค้า

Catalog -> Categories

ให้นำข้อมูลมาใส่ที่แท็บ Search Engine Optimization
** url ต้องเป็นภาษาอังกฤษ ห้ามมีช่องว่าง ใช้ – เชื่อมได้

การทำ SEO สินค้า

ให้นำข้อมูลมาใส่ที่แท็บ Search Engine Optimization
** url ต้องเป็นภาษาอังกฤษ ห้ามมีช่องว่าง ใช้ – เชื่อมได้